our visions

Artifish will make the aquaculture industry better with innovative solutions and ideas associated with problems that have prevented the industry from growing. Artifish has therefore developed several visions for the company based on the UN's sustainability goals.Artifish has chosen to share the visions for the company into 3 categories:

Organization

Med inspirasjon fra FN's bærekraftmål 8:

- "Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle"

 

  • Artifish skal bli en revolusjonerende pioner i den marine næringen
  • Artifish skal være en åpen, inkluderende og pålitelig organisasjon
  • Artifish skal være en samfunns og miljøforkjemperne organisasjon

R&D (Research and Development)

Med inspirasjon fra FN's bærekraftmål 9:

- "Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon"

 

  • Artifish skal bli ledende på teknologiske løsninger i den marine næringen
  • Artifish skal bli ledende på utradisjonell og nyskapende forskning i den marine næringen
  • Artifish skal bli ledende på «Open Innovation» og blå-grønn utvikling

S&E (Society and Environment)

Med inspirasjon fra FN's bærekraftmål 12:

- "Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre" ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

 

  • Artifish skal jobbe for en global bærekraftig ressursforvaltning
  • Artifish skal bidra til en stimulerende vekst og verdiskapning i den marine næringen
  • Artifish skal bidra til et innovativt og moderne utdannings og forretningsmiljø